MENU
Aula_close Layer 1

Referat juni 2020

Mandag d. 15/6- 2020

Personalerummet 17.30 – 19.00

 

Deltagere:

 

 

Anders Christian Skrydstrup Larsen

 

AC

x

Rasmus Baastrup

RB

x

Andrea Liva Lyngbye Ottesen  (elev)

AA

x

Arne Bjørnshauge Raun

AB

x

Sine Eggert(Sub)

SE

%

Freja Wessel (elev)

FW

x

Benjamin Andreas Nielsen

BA

x

Søren Olsen

x

Marianne Ilkjær

M

x

Emilie Kærn

EK

x

Sonni Giese

ZSG

x

Peter Christensen

P

x

Jacob Jensby Christensen

JJ

x

Jakob Toksvig

JA

x

Jesper Windsmose

J

x

                   

                     

Dagsorden : RB     Referat : J

Godkendelse af referat

   1.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af skolebestyrelsesmødet fra sidst blev godkendt.

Orientering

   2.

1.Personale

2.Elever

3.Bestyrelse

4.Ledelse

5.Andet

  1. Intet
  2. Er startet i skole igen. Har teater på Edison m. Bülowsvej.
  3. Økonomi, jf. nedenfor
  4. Mange nye ting. Er ved at ansætte det sidste personale. Alle børn er kommet i skole. Fagfordeling er ved at være færdig. Der er nedsat ansættelsesudvalg til ansættelse af ny skoleleder. Gode kanditater – 5 indkaldt til samtale. Samtaler på torsdag og på mandag. Forventelig ansættelse inden sommerferien.
  5. Intet
 

  

 

 

Punkter til beslutning

3.

 

 

Punkter til drøftelse

   4.

1.Opsamling på situationen i forbindelse med Corona

 

2.Økonomi

 

 

 

3. Status på sammenlægningen af 5. klasserne sidste år

(nuværende 6. klasser)

 

4. Skolebestyrelsesvalg til efteråret.

 

  1. Gode og dårlige erfaringer, som kan inspirere til fremtidige tiltag på skolen:

-De samme kendte voksne om børnene

-Meget udeliv

-Faste toiletter

-Små grupper – holddeling – bedre normering. Kommer rundt om de enkelte børn

-Langt færre konflikter – bedre trivsel

-Været godt for de udfordrede børn

-Forskudt frikvarter

-Bedre kommunikation fra ledelse – dette opleves også af forældrene

-Afleveringssituationen har været god med afhentning af børnene og sige godmorgen med et smil.

-Højre hygiejne. Mindre sygdom?

-Fritidspædagogikken lider (frie tid er reguleret, værksteder er lukket, legetøj afsprittes). Svært at bede legende børn om afstand

-Majperiode – ikke introduceret til normal SFO, meget struktureret, mange nye organiseringer, børnene kender ikke så meget SFO personale, som normalt. Forældrene synes at majperioden har været rigtig fin.

-Udmeldelser på SFO

-Stor ros til personalet

-Lærere har brugt meget energi på fjernundervisning og nødundervisning. Den manglende kontakt med børnene har været vanskelig – har ringet rundt til/skrevet med de udsatte børn.

-Anden undervisningsform

-Brugt megen lærerundervisnings-tid (børnetid)

-Eleverne har forskellige holdninger til Lektiemængden

-Eleverne ville gerne have haft mere undervisning

-Bedre til bevægelse i undervisningen

 

  1. I forbindelse med kommunens budget og regnskab er skolerne blevet bedt om at finde besparelser – dette er der andre SB, der har reageret på.

Skolen: Der bliver sparet på mindreforbrug under Corona ift. året før i samme måneder i alt 245t. Der er sparet på lønudgift og undervisingsmidler. Der skal indhentes et underskud på 300t fra sidste år. Forventet underskud i år 194t

SFO: Ansætter over normering og sparer på aktivitetsmidlerne. Forventet overskud 69t.

 

  1. Vi hører om de erfaringer, som lærerne har haft med sammenlægningen (frem til nedlukningen). Lærerne synes at det har været en stor mundfuld med mange nye børn (alle 4 klasser er blandet sammen til 3 nye klasser) – der har været ekstraressourcer, men også langtidssyge. Der blev givet flere holdtimer og en lejrskole – lærerne har været tilfredse. Klasserne begynder at fungere. Lærerne har oplevet at eleverne trives og haft gavn af nye og flere venner. Dog er der nu opstået en mobningssag. Om denne model for sammenlægninger af klasser skal gentages fremover afhænger af den konkrete situation. Konkret har en udløber af processen været, at der fremover afholdes årgangskonference om fællesskab og trivslen på årgangen, når 5 årgange kommer til LOL

 

  1. ½-delen af bestyrelsen skal genvælges. Peter redegjorde for valgproceduren. Der skal laves en plan for valgperioden, som Peter sender ud. Planen for det egentlige valg skal så laves efter sommerferen.

Eventuelt og punkter til næste møde

   5.

Evt.

Mange fra 8 klasse er utilfredse med at de ikke må rykke hen i 9 klasse bygningen – begrundelsen er, at der ikke er plads.

Forældrene synes, det har været en fremragende forældrekommunikation under Corona.

Sommerafslutning. Kan ikke holdes i hallen i år. Peter kommer rundt og siger farvel i klasserne.

 

 

Punkter til næste møde

  • Opsamling Corona. Punktet tages op igen i det nye skoleår.
Dokumenter

Referat skolebestyrelsesmøde juni 2020.pdf

Shape Created with Sketch.