Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forretningsorden

Forretningsorden for Skolebestyrelsen på Skolen på Nyelandsvej

Valg

 • Man vælges for en 4-årig periode
 • Vi har forskudte valg, så halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år
 • Formanden og næstformand vælges blandt bestyrelsen for en toårig periode

Møderække

 • Hvert skoleår er der mellem 8-10 møder fordelt jævnt over måneder og ugedage
 • Mødedatoerne for det kommende skoleår godkendes på årets sidste bestyrelsesmøde
 • 2 dialogmøder med politikerne
 • Hvert andet år, når den nye bestyrelse er tiltrådt, afholdes et principseminar en lørdag inden efterårsferien. Medarbejderne og ledelsen er repræsenteret med minimum en repræsentant
 • Hvis man indtræder i en arbejdsgruppe, kan der være yderligere møder, mens arbejdet pågår

Årshjul

 • Vi arbejder med et 2-årigt årshjul, der kan justeres efter behov. Årshjulet er et overblik over, hvornår bestyrelsens principper skal genbesøges
 • På skoleårets første møde prioriteres hvilke principper, der skal arbejdes med/udarbejdes i det kommende skoleår. Denne prioritering kan justeres, hvis der opstår et behov

Dagsorden og bilag

 • Dagsorden udarbejdes i samarbejde mellem formanden og skoleleder
 • Formanden sender dagsorden ud ca. en uge før
 • Det skal fremgå af dagsorden, hvorvidt der er bilag
 • Hvis bilag ikke kan sendes ud med dagsordenen, skal det fremgå, hvornår de kan forventes
 • Bestyrelsen forventes at have orienteret sig i dagsorden og bilag

Selve bestyrelsesmødet

 • Alle suppleanter er velkomne til møderne
 • Ledelsen stiller med referent. Formanden stiller med ordstyrer
 • Arbejdsgrupper, der har meldt, at de har brug for tid på mødet, skal prioriteres
 • Opgaver fra forvaltning eller politikere kan være foregået på skrift og kan opsummeres under ’orientering’

Referatet

 • Referatet sendes ud via aula
 • Referatet godkendes og underskrives på det efterfølgende bestyrelsesmøde, hvorefter det lægges på hjemmesiden

Beslutningsproces for principarbejde:

 1. Gang: Brainstorm og nedsættelse af arbejdsgruppe
 2. Gang: Præsentation og feedback
 3. Gang: Beslutning