MENU
Aula_close Layer 1

Principper for sammenlægning af klasser

25. maj 2010

Revideret i skoleåret 18/19

Skal evalueres i efteråret 20

Principper for sammenlægning af klasser.

1: Skolebestyrelsen tager stilling til, om klasser skal lægges sammen. I vurderingen tages bl.a. hensyn til resursetildelingen, årgangens samlede elevantal, samspillet mellem eleverne på årgangen og konsekvenser for den øvrige skole.

Klasser lægges sammen, så snart der er tydelige indikationer for, at dette er nødvendigt. (Erfaringen er, at det giver usikkerhed og utryghed, såfremt processen strækkes over lang tid).   

Den grundlæggende holdning er, at sammenlægning af klasser er en udfordring og et ansvar for alle – men ikke en katastrofe.

2: Når beslutningen er taget indkaldes forældrerepræsentanterne til et møde sammen med skolens ledelse. På dette møde orienteres om beslutningen og begrundelsen herfor. Klasserepræsentanterne inddrages i planlægning af et forældremøde med de øvrige forældre.

De øvrige klassers forældre orienteres på et ekstraordinært forældremøde.

3: Hvilke klasser på årgangen, der opdeles eller sammenlægges, vurderes af ledelsen konkret fra sag til sag. Det er dog som udgangspunkt årgangens samlede problem, og ikke den enkelte klasses problem.

4: Sammenlægningen foregår efter følgende retningslinier:

De nye klasser skal afspejle en normalklasse både fagligt og socialt.

Alle elever skal have gode venner med fra deres ”gamle” klasse.  

Det er årgangens og klassens lærere, der i samarbejde med ledelsen, danner de nye klasser. SFO-pædagogerne inddrages i fald der er tale om klassetrinene fra børnehaveklasse til 3. klasse.

5: Lærerdækningen foregår efter skolelederens konkrete skøn. Det tilstræbes, at alle elever får kendte lærere med i de nye klasser.

6: Samarbejdet mellem de klasser, som skal sammenlægges, intensiveres, og der foretages evt. en glidende integration i de nye klasser hen over foråret.

7: De nye klasser tilbydes en hyttetur eller et lignende arrangement, såfremt der ikke er lejrskole på det pågældende klassetrin. Hensigten er at ryste klassen sammen efter en sammenlægning

8: De nye klasser har høj prioritet mht. deletimer og to-lærerdækning i det første år.   

 

Dokumenter