Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Principper for sammenlægning af klasser

Om sammenlægninger af klasser

Pengene følger børnene. Sådan finansieres hele skolen – både bøgerne i tasken, løn til klassens lærere, men også skolens øvrige udgifter til f.eks. strøm og ekstraundervisning.
Når elevtallet på en årgang falder, bliver det derfor på et tidspunkt nødvendigt at sænke antallet af klasser.

Vi sammenlægger klasser for at få råd til det hele, men også når en eller flere klasser har udfordringer med trivsel eller læring.
 

Princip for sammenlægninger af klasser

 1. Ledelsen vurderer, hvor mange klasser der bør være på en årgang bl.a. ud fra det forventede elevtal
 2. Ledelsen indstiller til bestyrelsen, som formelt træffer beslutninger om sammenlægninger eller dannelse af nye klasser
 3. Ledelsen orienterer derefter elever og forældre hurtigst muligt og indkalder inden for en måned til orienteringsmøde, hvor det videre forløb præsenteres og drøftes
 4. Ledelsen orienterer berørte samtidigt og med en klar besked om, hvem der har indflydelse på hvilke beslutninger
 5. Årgangsteamet hører hver enkelt elev om, hvem de håber at kunne følges med i en ny klasse og, hvis det er i de yngste årgange evt. forældre
 6. Årgangsteamet laver forslag til, hvordan den/de nye klasser sammensættes og forsøger i den forbindelse at imødekomme flest mulige elever. Ledelsen træffer den endelige beslutning om, hvordan de nye klasser sammensættes
 7. Årgangsteamet, kontaktforældre, elevrådsrepræsentanter drøfter et udkast til en plan fra årgangsteamet for, hvordan elever og forældre rystes sammen i de nye klasser. Planen redegør for, hvordan frigivende ressourcer anvendes resten af året
 8. Årgangsteamet indkalder den/de nye klasser til forældremøde, hvor der bl.a. præsenteres en plan for, hvordan eleverne rystes sammen, og for hvordan forældrene bedst muligt kan støtte op om den nye klasse
 9. Den/de nye klasser skal have et nyt bogstav og et nyt klassefoto udover andre øvrige rystesammen initiativer
 10.  I det efterfølgende skoleår vil en sammenlagt årgang prioriteres i forhold til holddelingstimer
 11. Årgangsteamet tager senere initiativ til at samle op med elever og forældre

 

Besluttet i bestyrelsen vinter '21