Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Røgfri Skole

Princip om Røgfri Skoletid på Skolen på Nyelandsvej

Formål og målsætning

Frederiksberg Kommune har fra 1.januar 2020 indført Røgfri Skoletid for alle elever i skolen. Røgfri Skoletid betyder, at det ikke længere er tilladt for eleverne at ryge, bruge - hverken på eller uden for skolen.

Princippet for Røgfri Skoletid gælder for alle former for rygning og brug af tobak, herunder cigaretter, e-cigaretter, snus og vandpibetobak. Princippet skal forebygge, at eleverne begynder at ryge og skal støtte eleverne til at vælge røgfrihed. 

Princippet gøres synligt, så alle elever, forældre og ansatte er bekendt med princippet.

Skolen på Nyelandsvej betragter Røgfri Skoletid på som en del af skolens ordensregler og værdiregelsæt. 

Hvis elever ses ryge i skoletiden, påpeges det over for den enkelte elev, at det er en overtrædelse af kommunens og skolens regler om Røgfri Skoletid. Det er den medarbejder, der ser overtrædelsen, som påpeger over for eleven, at det er brud på kommunens og skolens regler. Eleven skal gøres opmærksom på, at det er forældrene, der kan hjælpe vedkomne med at stoppe med at ryge. Skolen kan hjælpe forældrene med, hvor de kan søge hjælpe om rygestop f.eks. X-hale app eller tilbydes samtale om rygestop. Se evt. https://ekvit.dk/

Ved gentagelse inddrages skolens ledelsen i løsning af problemet, og forældrene bliver orienteret.

Det forebyggende arbejde:

  • I undervisningen i naturfag undervises 7.årgang i viden om rygnings skadelige effekter på sundhed, herunder elevernes holdninger til rygning og handlekompetence.
  • Elevrådet orienteres en gang årligt om reglerne i skolens princip for Røgfri Skoletid. Elevrådet opfordres til gennem aktiviteter at fremstå som positive rollemodeller.

Ansatte

Medarbejdere, der arbejder med børn og unge, fungerer som rollemodeller. Ifølge Frederiksberg Kommunes rygepolitik har alle skoler røgfrie matrikler, og ansatte må ikke ryge eller anvende e-cigaretter m.v., i arbejdstiden, hvilket også gælder på udflugter, lejrskoler, aftenarrangementer med forældre m.v.

Røgfri arbejdsdag

Forældre og øvrige brugere af skolen

  • I forbindelse med forældremøder og andre arrangementer på skolen, må der ikke ryges på skolens matrikel.

Vedtaget af skolebestyrelsen den 9. februar 2021