Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Organiseringen af undervisningen

Principper for undervisningens organisering

Minimumtimeplanen for Frederiksberg Kommunes Skolevæsen udgør grundlaget for undervisningens organisering

Puljetimer tildeles følgende områder:

 • 2-lærer, deletimeordning, holddeletimer fortrinsvis i indskolingen og ved klassesammenlægning (3G)
 • Begynderundervisning i dansk og matematik i 1. og 2. kl.
 • Praktisk- musiske fag på 1. – 7. klassetrin
 • Matematikundervisningen på 3.-7. klassetrin
 • Natur/teknik og fysik/kemi
 • Musikundervisningen
 • Svømning på 4. klassetrin

Specialundervisningen organiseres gennem skolens støttecenter og omfatter følgende:

 • Specialundervisning primært i dansk og matematik
 • Ordblindeundervisning/kursusforløb
 • Støtteundervisning i klasserne
 • Anden form for støtteundervisning som f.eks. motorikundervisning
 • Tidlig læsehjælp
 • AKT (adfærd, kontakt og trivsel)