Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

August 2023

Referat af skolebestyrelsesmøde den 22. august 2023   

 

 1. Møder i dette skoleår (se bilag/mødekalender)  

De nye datoer er besluttet. Kalenderen er på teams under kalender.  

 

 1. Indholdet og formen på møder i dette skoleår  

Sidste skoleår har været præget af frafald til møderne.  

Skulle nogle af SB-møderne konverteres til arbejdsmøder? Eller den sidste del af møderne? Måske skal der fokuseres på færre ting. Hvordan kan vi holde engagementet, og hvad er realistisk? Er der overskud til at mødes mellem møder?  

Beslutning:  

 • Gensidig orientering/information skal holdes kort 

 • Forsøg med arbejdsgrupper eller workshop i den sidste del af mødet 

 • Tidsrammen holdes på to timer 

 

 1. Valg ved Arne. Baggrund: Vi har ordinært forskudt valg til foråret. Vi mangler pt. Suppleanter. Skal vi afvikle et suppleringsvalg dette efterår, eller skal vi tage det samlet til foråret? 

Beslutning: 

 •  Vi afventer det ordinære (forskudte) valg til foråret  

 

 1. Kontaktforældremødet i oktober 

 • forslag den 11. oktober 

 • Skal vi dele det i to? 0.-4. kl. 16.30-17.30 og 6.-9. kl. 18-19. 5. årgang inviteres til begge? 

 • Opfølgning på de nedsatte arbejdsgrupper fra sidste år 

 • Indhold på mødet/møderne 

Beslutning:  

 • Det bliver den 11. oktober 

 • Der holdes to møder. 5. årgang inviteres til begge 

 • Indhold kan være forældre som rollemodel i forhold til digital dannelse/aula  

 • Der nedsættes en arbejdsgruppe. Det er Michelle, Rasmus og Maike  

 

Der er opbakning til, at der holdes et åbent møde med ledelsen og/eller workshop med oplægsholder for alle forældre.  

Der opfordres til, at der skabes et  

 

 1. Status på princippet for skole/hjem-samarbejdet, og hvordan skal vi komme videre (evt. til kontaktforældremødet? Evt. i forhold til kommunikationsprincippet?) 

 

 1. Information fra:  

 • Forældre: Landsmøde til Skole og forældremøde 

 

 • Personale: SFO/Vi har nogle ledige stillinger, som vi ser ud til at få besat. Det har været en svær periode bl.a. pga. Ledige stillinger. Lærerne har intet at berette. Der er nok at se til pga. Skolestart. Det kører. Det har været en god start. Forberedelsesugen har ligget på hver sin side om ugen 

 

 • Ledelse: Marianne oplever en god stemning blandt lærerne. Godt med tid til det nære uden indblanding udefra eks. Skoleportal eller ny fraværsregistrering.  

SFO’en er ikke kommet godt fra start. Bl.a. pga. opsigelser op til sommerferien, for første gang har vi haft 4 ugers tvungen sommerferie, så vi havde kort tid før skolestart, Jesper har været og er fortsat sygemeldt og forventes fuldt tid efter efterårsferien, økonomistyringen er ikke muligt pt.. Vi har været nødt til at lukke nogle værksteder, og det skaber mange børn andre steder. Vi kan være bekymret for personalet, og vi har nu aftalt, at vi sammen ser på organiseringen. Maike har haft møder med kontaktforældrene om SFO’en og vil fortsætte med det. Der er et møde i stand ang. Med 3. årgang i forhold til, at der ikke er pædagoger der. I forhold til skole-hjem samtalerne dette efterår vil der ikke deltage pædagoger på 1. og 2. Årgang. De vil deltage til behovssamtaler og netværksmøder.     

 

Eleverne har ikke haft valg endnu