Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trafikpolitik

Skolens trafikpolitik har følgende overordnede formål:

 • at præge børn og voksnes trafikadfærd på vej til og fra skole samt i forbindelse med ekskursioner i skoleregi, så ulykker forebygges og børnene tillærer sig gode vaner og på sigt bliver kompetente og ansvarlige trafikanter.
 • at præge kommunens tilrettelæggelse af trafikafviklingen omkring skolen så børn og voksne sikres en god og sikker skolevej.

Skolens trafikpolitik tager afsæt i anbefalinger fra Rådet for Sikker Trafik.
Se http://www.sikkertrafik.dk/

Anbefalinger omkring færdsel til og fra skole for børn, forældre og medarbejdere

 • Vi appellerer til, at børn og voksne respekterer ensretningen på de omkringliggende veje.
 • Vi appellerer til, at forældre overholder fartgrænsen og respekterer parkeringsregler på skolevejen.
 • Vi anbefaler, at forældre følger retningslinjer fra Rådet for sikker trafik for hvornår, det er sikkert at lade børn cykle uledsaget til og fra skole (individuel vurdering, men ca. 12 år)
 • Vi anbefaler, at børn så vidt muligt ankommer til skolen på cykel eller på gåben. Dette sikrer dels en tidlig træning af trafikfærdigheder hos barnet og dels et mindre trafikalt pres på skolevejen.

Trafik i undervisningen

 • Som skole deltager vi i diverse nationale og kommunale sikker-trafik kampagner, og uddeler materiale vedr. dette til børn og forældre.
 • Som skole undervises der op igennem hele skoleforløbet i sikker færdsel i trafikken. Færdselslære er en del af de såkaldt timeløse fag, og indgår som en obligatorisk del af skolen undervisning.


Voksne som rollemodeller for skolens børn.

 • Børn kopierer de voksnes trafikadfærd. Vær derfor opmærksom på din trafikadfærd.
 • Vi anbefaler, at forældre og medarbejdere benytter cykelhjelme, og at de monteres korrekt, så også hjernens frontallapper beskyttes.
 • Vi anbefaler at alle forældre benytter dagligdagens transport til at undervise deres børn i sikker trafikadfærd


Trafiksamarbejde

 • Skolen har nedsat et trafikudvalg under klasserepræsentan- forummet, hvor alle interesserede forældre kan deltage i og præge skolens færdselsindsats.
 • Skolen samarbejder med kommunens Vej –og Parkafdeling omkring færdselsafviklingen til og fra, samt omkring skolen
 • Skolen samarbejder med det lokale politi omkring færdselsundervisningen samt ved behov for særlige indsatser i forhold til regulering af trafikadfærden omkring skolen.
 • Skolen samarbejder med formænd/næstformænd fra de andre skolers bestyrelser samt kommunens undervisningsudvalg omkring sikker skolevej for alle elever. 

 

Herunder kan du læse mere om skolens trafikpolitik

Skolens trafikpolitik har følgende overordnede formål:

 • at præge børn og voksnes trafikadfærd på vej til og fra skole samt i forbindelse med ekskursioner i skoleregi, så ulykker forebygges og børnene tillærer sig gode vaner og på sigt bliver kompetente og ansvarlige trafikanter.
 • at præge kommunens tilrettelæggelse af trafikafviklingen omkring skolen så børn og voksne sikres en god og sikker skolevej.


Skolens trafikpolitik tager afsæt i anbefalinger fra Rådet for Sikker Trafik. Se http://www.sikkertrafik.dk/

 1. Anbefalinger omkring færdsel til og fra skole for børn, forældre og medarbejdere
  1. Vi appellerer til, at børn og voksne respekterer ensretningen på de omkringliggende veje.
  1. Vi appellerer til, at forældre overholder fartgrænsen og respekterer parkeringsregler på skolevejen.
  1. Vi anbefaler, at forældre følger retningslinjer fra Rådet for sikker trafik for hvornår, det er sikkert at lade børn cykle uledsaget til og fra skole (individuel vurdering, men ca. 12 år). 
  1. Vi anbefaler, at børn så vidt muligt ankommer til skolen på cykel eller på gåben. Dette sikrer dels en tidlig træning af trafikfærdigheder hos barnet og dels et mindre trafikalt pres på skolevejen.

 

 1. Trafik i undervisningen
  1. Som skole deltager vi i diverse nationale og kommunale sikker-trafik kampagner, og uddeler materiale vedr. dette til børn og forældre.
  1. Som skole undervises der op igennem hele skoleforløbet i sikker færdsel i trafikken. Færdselslære er en del af de såkaldt timeløse fag, og indgår som en obligatorisk del af skolen undervisning.

 

 1. Voksne som rollemodeller for skolens børn.
  1. Børn kopierer de voksnes trafikadfærd. Vær derfor opmærksom på din trafikadfærd.
  1. Vi anbefaler, at forældre og medarbejdere benytter cykelhjelme, og at de monteres korrekt, så også hjernens frontallapper beskyttes.
  2. Vi anbefaler at alle forældre benytter dagligdagens transport til at undervise deres børn i sikker trafikadfærd

 

 1. Trafiksamarbejde
  1. Skolen har nedsat et trafikudvalg under klasserepræsentan- forummet, hvor alle interesserede forældre kan deltage i og præge skolens færdselsindsats.
  1. Skolen samarbejder med kommunens Vej og Parkafdeling omkring færdselsafviklingen til og fra, samt omkring skolen
  1. Skolen samarbejder med det lokale politi omkring færdselsundervisningen samt ved behov for særlige indsatser i forhold til regulering af trafikadfærden omkring skolen.
  1. Skolen samarbejder med formænd/næstformænd fra de andre skolers bestyrelser samt kommunens undervisningsudvalg omkring sikker skolevej for alle elever