MENU
Aula_close Layer 1

Trafikpolitik

Skolen på Nyelandsvej
Skolens trafikpolitik har følgende overordnede formål:

- at præge børn og voksnes trafikadfærd på vej til og fra skole samt i forbindelse med ekskursioner
i skoleregi, så ulykker forebygges og børnene tillærer sig gode vaner og på sigt bliver kompetente
og ansvarlige trafikanter.
- at præge kommunens tilrettelæggelse af trafikafviklingen omkring skolen så børn og voksne
sikres en god og sikker skolevej.
Skolens trafikpolitik tager afsæt i anbefalinger fra Rådet for Sikker Trafik. Se http://www.sikkertrafik.dk/
1. Anbefalinger omkring færdsel til og fra skole for børn, forældre og medarbejdere
a) Vi appellerer til, at børn og voksne respekterer ensretningen på de omkringliggende veje.
b) Vi appellerer til, at forældre overholder fartgrænsen og respekterer parkeringsregler på
skolevejen.
c) Vi anbefaler, at forældre følger retningslinjer fra Rådet for sikker trafik for hvornår, det er sikkert
at lade børn cykle uledsaget til og fra skole (individuel vurdering, men ca. 12 år). Læs på Sikker
trafiks hjemmesiden, hvad barnet skal kunne mestre for at være en sikker uledsaget cyklist:
http://www.sikkertrafik.dk/Raad-og-viden/Paacykel/~/media/Files/Pjecer/…
d) Vi anbefaler, at børn så vidt muligt ankommer til skolen på cykel eller på gåben. Dette sikrer dels
en tidlig træning af trafikfærdigheder hos barnet og dels et mindre trafikalt pres på skolevejen.
2. Trafik i undervisningen
a) Som skole deltager vi i diverse nationale og kommunale sikker-trafik kampagner, og uddeler
materiale vedr. dette til børn og forældre.
b) Som skole undervises der op igennem hele skoleforløbet i sikker færdsel i trafikken. Færdselslære
er en del af de såkaldt timeløse fag, og indgår som en obligatorisk del af skolen undervisning.
3. Voksne som rollemodeller for skolens børn.
a) Børn kopierer de voksnes trafikadfærd. Vær derfor opmærksom på din trafikadfærd.
b) Vi anbefaler, at forældre og medarbejdere benytter cykelhjelme, og at de monteres korrekt, så
også hjernens frontallapper beskyttes.
c) Vi anbefaler at alle forældre benytter dagligdagens transport til at undervise deres børn i sikker
trafikadfærd
4. Trafiksamarbejde
a) Skolen har nedsat et trafikudvalg under klasserepræsentan- forummet, hvor alle interesserede
forældre kan deltage i og præge skolens færdselsindsats.
b) Skolen samarbejder med kommunens Vej –og Parkafdeling omkring færdselsafviklingen til og fra,
samt omkring skolen
c) Skolen samarbejder med det lokale politi omkring færdselsundervisningen samt ved behov for
særlige indsatser i forhold til regulering af trafikadfærden omkring skolen.
d) Skolen samarbejder med formænd/næstformænd fra de andre skolers bestyrelser samt
kommunens undervisningsudvalg omkring sikker skolevej for alle elever. 

Læs venligst vedhæftet pdf for mere information om skolens trafikpolitik. 

Dokumenter

Trafikpolitik.pdf

Shape Created with Sketch.