Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Multimedie og skærmindhold

Værkstedsbeskrivelse af multimedie (spillerummet), foråret 2022

Hvad gør vi:
Vi tilbyder børnene et frirum, hvor de selv kan vælge aktiviteter ud fra forskellige digitale muligheder. Her er fokus på sociale relationer gennem det fælles tredje, hvor børnene spiller sammen i større eller mindre grupper ud fra fælles interesser.
Multimedie er først og fremmest et frirum, hvor vi vægter, at børnene selv vælger til, inden for de rammer og muligheder, vi stiller til rådighed. Her er vi også opmærksomme på at hjælpe de, der har brug for lidt ekstra opmærksomhed eller støtte til at turde at lege med i aktiviteterne, samt at udfordre dem, der allerede kan en masse og har brug for flere udfordringer. Her åbner vi bl.a. op for at større børn kan komme og være “store-hjælpere”. Store-hjælperne får styrket selvtilliden og selvværdet med ansvar og herigennem anerkendelse på værkstedet. Samtidig skaber det relationer mellem de store og små på kryds og tværs af klasserne. Her er vi meget opmærksomme på, at de store-hjælpere der kommer, ikke er de samme hver dag – og at de forstår formålet med at komme (hvilket ikke er for at sidde og spille, selvom det godt kan give en ekstra spilletid, hvis det pædagogisk giver mening. Det vurderer vi i situationen).
Vi ligger stor vægt på at der skal være ro i rummene, så børnene kan finde indre ro og lære at kommunikere uden at råbe.

Hvorfor:
Fordi aktiviteterne i multimedie underbygger forskellige former for læring, både den formelle læring fra skolen og den mere uformelle læring i børnenes fritid.

Fordi vi vægter børnenes trivsel, samarbejde og lyst til at lære og lege.

Fordi vi ønsker at lave aktiviteter, der giver børnene succesoplevelser og udfordrer, fordi det giver børnene selvværd at være god til noget, være del af et fællesskab og at deltage i sjove aktiviteter med vennerne.


Hvordan:
Børnene har som udgangspunkt én spilledag om ugen og skal danne grupper, inden de får spilletider. Her vægter vi 3 og 4 mands grupper de to første spilletider. Dette er med til at lære børnene at indgå kompromiser og at indgå i fællesskaber. Her får hver gruppe ½ times spilletid og skal herefter ud ca. ½ time, inden de kan komme tilbage og blive skrevet på en ny spilletid, hvis der er plads. Dagligt laver vi pædagogiske vurderinger, der kan resultere i, at der er afvigelser herom. Måske vurderer vi, at nogle får en længere spilletid, hvis de leger godt. Vi kan også vurdere, at et barn der har vanskeligheder den dag, har brug for at være på værkstedet hos en af os eller har behov for at sidde og slappe af med fx en iPad. Der kan i andre tilfælde også ligge aftaler med forældre eller lærere om børn, der er der ekstra. Fx som store-hjælpere eller blot for at spille med andre børn.
Ved at være sammen i grupper, trænes sociale kompetencer, samarbejde og børnene forhandler, finder kompromiser og leger sammen om et fælles tredje.
Ud over vores overordnede fokus på børnenes sociale relationer og fælles tredje, tilegner børnene sig også mere formelle kompetencer som geometri, logik, motorik, samarbejde, koncentration og refleksion. Her er en stor del af læringen også at forstå og følge vejledninger/instrukser fra voksne og store-hjælpere.
For at skabe ro i rummene tager vi dialog med børnene hvis støjniveauet er for høj. Hvis der fortsat er meget larm, får de involverede børn besked på, at det skal forlade rummet i 10-15 min. På den måde lærer de at deres handlinger har konsekvenser. Vores oplevelse er, at det hjælper til, at børnene bliver mere bevidste om egen adfærd.
På værkstedet tilbyder vi på nuværende tidspunkt PlayStation, Nintendo Switch, iPads, LEGO Boost, Virtual reality (VR), Just Dance.