Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mobilpolitik SFO

Kære forældre.

SFO Universet har i samråd med skolebestyrelsen besluttet vedhæftede nye mobilpolitik, der vil være gældende pr. 1. august 2020.

Som det fremgår, må børnene ikke længere benytte mobiltelefoner og lignende i SFO-tiden. Samme regler gælder i skoletiden. Baggrunden herfor er flerstrenget:

I sin tid var en af grundende til, at vi tillod børnenes brug af mobiltelefoner og tablets i SFO-tiden, at vi skulle understøtte kommunens IT-strategi og hjælpe børnene med at lære at anvende digitale redskaber. Dette er til fulde indfriet og vi oplever nu, at børnene i flere tilfælde er dygtigere end os personale.

Siden da har der desuden været en rivende udvikling på it-området og mobiltelefonerne og lignende er blevet små computere, der kan rigtig mange ting. Vi oplever, at det er meget svært for os og at vi ikke har ressourcer til at føre kontrol med, hvad børnene bruger mobiltelefonerne til – om de spiller spil anbefalede over deres aldersgrænse, om de går på anstødelige internetsider, om de deler billeder der udstiller hinanden, om de driller hinanden med sms´er mv. Vi oplever til tider, at børnene omgår vores regler og bruger dem i det skjulte og ikke kun i det rum vi har anvist til brug af mobiltelefoner.

Vi oplever desuden, at børnene kan blive meget opslugt af deres mobiltelefoner og at børnenes egen brug af mobiltelefoner kan tage fokus fra børnenes leg og mange af de gode aktiviteter vi ellers tilbyder på SFO’en.

Vi kan med andre ord ikke længere se den pædagogiske værdi ved at børnene anvender deres mobiltelefoner i deres tid på SFO’en.

Vi har førhen anvist et bemandet rum, hvor 2. og 3. klasserne kunne benytte deres mobiltelefon. Dette rum lukker hermed.

Vi prioriterer i stedet at tilbyde og opfordre til aktiviteter, der bedre harmonerer med vores pædagogiske vision; at børn indgår i gode fællesskaber, relationer, aktiviteter og fri leg.

Men børns anvendelse af digitale midler er også blevet en del af deres legekultur og samvær, så vi vil fortsat tilbyde digitale aktiviteter med børnene i vores multimedieteam. Her vil aktiviteterne være voksenstyrede og omdrejningspunktet er, at børnene er sammen i de digitale aktiviteter og derfor indgår i leg, fællesskaber, samarbejde og hyggeligt sjovt samvær.

Vi håber på jeres opbakning og at i vil tale med jeres børn om den nye mobilpolitik.

DBH

SFO Universet

 

Mobilpolitik SFO Universet pr. 1. august 2020

  • Børnene må ikke anvende deres mobiltelefoner og lignende i SFO-tiden. O. og 1. klasser må fortsat ikke medbringe mobiler og lignende
  • Børnene i 2. og 3. klasser må gerne medbringe deres mobiltelefoner og lignende., men det er på eget ansvar og vi dækker ikke bortkomne eller ødelagte mobiltelefoner. Mobiltelefonerne skal i SFO tiden være i børnenes skoletasker.
  • Legeaftaler bedes i forældrene kommunikere til os via tabulex eller pr. telefon. Svæverne tjekker tabulex min. hver ½ time. Børnene må lave legeaftaler ved brug af SFO’ens telefon ved siden af svæveren. Svæverne skal som nu tale med forældrene ved indgåelse af legeaftalen. Alternativt må børnene vente med at lave legeaftaler til forældrene kommer. For 0. klasserne kan der kun laves legeaftaler, når forældrene er der.
  • Børnene kan i ved særlige lejligheder ringe hjem ved siden af svæveren ved brug af SFO’ens mobiltelefon. Skal forældre have fat i deres barn i SFO tiden, skal de ringe til SFO’ens mobil-tlf.
  • Hvis reglerne for medbragte mobiler ikke overholdes, så passer svæverne på mobilen, indtil barnet skal hjem.