Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kontaktforældre

Kontaktforældre på Skolen på Nyelandsvej

Til dig der har lyst til at bidrage aktivt til klassens trivsel og samarbejdet med skolens ledelse og skolebestyrelse!

Hvert år, ved skoleårets start, vælges der på det første forældremøde to kontaktforældre blandt forældrene i hver enkelt klasse. Det er en vigtig og sjov opgave, der giver kontakter på kryds og tværs og mulighed for at komme tæt på skolens liv.

Men før du melder dig, vil du sikkert gerne vide, hvad der forventes af en kontaktforælder, og hvordan du kan være med til at sætte nogle gode ting i gang i dit barns klasse.

Formålet med denne folder er derfor at besvare potentielle og nye kontaktforældres spørgsmål omkring det at være kontaktforælder.
 

Hvad er formålet med at have kontaktforældre?

Formålet med kontaktforældre er overordnet set at styrke kontakten og samarbejdet mellem skole og hjem omkring klassens faglige og sociale trivsel. De opgaver, der udføres af kontaktforældrene, er meget værdifulde for både lærere, pædagoger, skolens ledelse, skolebestyrelsen og forældrekredsen - og ikke mindst for børnene!

Hvad er kontaktforælderens opgaver?

Selv om kontaktforældrene ikke har formelle kompetencer, er de i høj grad med til at præge livet i klassen og på skolen. Kontaktforældres to hovedopgaver er beskrevet nedenfor – det drejer sig om den formidlende og den sociale funktion/rolle.
 

Den formidlende rolle/funktion

  • Kontaktforældrene er sammen med klassens lærere og pædagoger ansvarlige for at sikre en god og konstruktiv kommunikation, dialog og kontakt mellem alle børn og voksne i klassen.
  • Kontaktforældrene udarbejder i samarbejde med klasselæreren en dagsorden for forældremøder. Kontaktforældrene indhenter input fra de øvrige forældre i klassen.
  • Kontaktforældre er bindeled til skolens bestyrelse. Der afholdes 2 årlige møder mellem forældrene i skolebestyrelsen og alle kontaktforældre. Her orienteres om aktuelle forhold omkring skolen og her kan drøftes problematikker som kontaktforældrene ønsker at skolebestyrelsen skal arbejde med.
  • Kontaktforældrene kan efter opfordring fra klassens forældre tage problematikker op over for læreren, skolens ledelse eller skolebestyrelsen. Skolen eller lærerne kan også henvende sig til kontaktforældrene.

Den sociale rolle/funktion

Erfaringsmæssigt er der færre konflikter i en børnegruppe, hvor forældregruppen er velfungerende og i god og tæt kontakt. Kontaktforældrene har derfor en opgave med at tage initiativ til fælles arrangementer for klassens børn og forældre. Det kan fx ske via etablering af en trivselsgruppeordning, hvor forældrene fordeles i grupper, som hver står for en fælles aktivitet i løbet af året.
Kontaktforældrene sørger også for, i samarbejde med klassens pædagoger, at lave legegrupper.

Meningen med legegrupper og trivselsgrupper er, at børn og forældre lærer hinanden at kende og efterhånden opbygger den fortrolighed, som er af afgørende betydning for, at klassen senere kan tackle de problemer, der måtte opstå i børnegruppen eller i øvrigt. Fællesarrangementer er især vigtige i starten, hvor gruppen af børn og forældre skal rystes sammen.

Når der kommer nye elever i klassen, tager kontaktforældrene kontakt til de nye forældre og byder dem velkommen i forældrekredsen.

Forhåbentlig giver denne lille folder et indblik i hvad det vil sige at være kontaktforældre, hvad der forventes og hvad dine muligheder er for at sikre samarbejde og dialog mellem lærere, pædagoger, skolen og de andre forældre.
 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om kontaktforælderens rolle, skolebestyrelsens arbejde og principper, findes de på skolens hjemmeside.

Hvis du gerne vil vide endnu mere er du velkommen til at kontakte skolebestyrelsen. Du kan finde kontaktoplysninger på skolens hjemmeside.

Du kan også med fordel læse skolen vision, profil og kommunikationspolitik  – også på skolens hjemmeside.