Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Video fra vores ergoterapeuter

Tværfagligt projekt lærere-pædagoger-ergoterapeuter

Målrettet sansestimulation som understøttelse af læring og trivsel. 

I den danske folkeskole er der et generelt øget fokus på at inddrage bevægelse i undervisningen, da det er videnskabeligt påvist at have gavnlig indvirken på elevernes koncentration. Men hvilken form for bevægelse skal der til? Hvor lang tid ad gangen og hvor ofte?  

Som et forsøg har vi, som ergoterapeuter, på Skolen På Nyelandsvej samarbejdet med de dygtige lærere på 2. årgang omkring tiltag, som især kan nedbringe motorisk uro, som forstyrrer eller står i vejen for læring.  

Vi har sat ind to steder: Indstilling af stole og indførelse af Body-brain-breaks - begge dele målrettet de sensoriske behov vi så på årgangen.  

Indstilling af stole: 

På 2. årgang er der indkøbt gode, ergonomiske stole, som NÅR de er indstillet til den unikke krop, der skal sidde på den, har potentialet til at frigive hjernekapacitet til faglig læring her og nu (fx kræver manglende fodstøtte mere af hjernens fokus og energi for at holde sig opret), samt forebygge ryg- og nakkeproblemer på sigt. Ved hjælp af simple huskeregler, fik eleverne indsigt i hvordan de selv kan indstille deres stol så den passer perfekt til dem og hvorfor det er vigtigt.  

Body-Brain-Breaks:  

Vi arbejdede sammen med lærerne om at indføre små bevægelses-øer á 10-15 minutter flere gange i løbet af en skoledag. Bevægelse som let kan foretages sammen i klasselokalet og/eller udenfor. Øvelserne har en legende tilgang, da det har indflydelse på motivationen for at deltage, men vigtigt af alt er der fokus på at øvelserne er målrettet stimulation af muskel-led-sansen, da det virker samlende og beroligende. Så en øvelse er et afbræk, en mulighed for at bevæge kroppen, samt regulere arousal, så det fremmer elevernes udbytte over en lang dag. 

Se videoen her: https://youtu.be/yhDym6-CR08