Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Noter fra Fritidspædagogik og Ulighed

Billede af Roskilde Universitet

Fritidspædagogik og Ulighed

– Viden om hvordan pædagogisk faglighed skaber deltagelsesmuligheder for børn på tværs af fritid og skole.

 

Dagsorden:

Præsentationsrunde – Hvem er vi?

Introduktion til projektet – invitation til at forske med.

Indledende drøftelse: Hvad tænker vi om SFO-pædagogik knyttet til Ulighedsproblematikker?
 

 

Hvem er vi som forskere:

Maja Røn Larsen – Lektor ved RUC – mrl@ruc.dk

Charlotte Højholt – Professor ved RUC – charh@ruc.dk

Tilde Mardahl-Hansen – Docent ved UCL - tima1@ucl.dk

Rebekka Knudsen – Videnskabelig Ass.ved RUC – rekn@ruc.dk

Fælles fokus på børneområdet – og de mange samspil mellem forskellige parter – Børn, forældre, forskellige professionelle, Forvaltning, lovgivning.

Dette projekt med særligt fokus på Fritidspædagogik og Situeret Ulighed.


Situeret ulighed – et forskningsprojekt om fritidspædagogisk arbejde med børns forskellige deltagelsesmuligheder?

Statistisk og kvalitativ forskning udfordrer ulighed forstået som ”social arv” – peger i stedet på at åbne ”ulighedens sorte box”

Halvdelen af børn i udsatte positioner kommer IKKE fra hjem med ”risikofaktorer”

Flere børn overskrider end reproducerer ”social arv”

Dominans af social arv-tænkning begrænser børns muligheder.

Fra børns perspektiver handler ulighed om situationer med ulige deltagelsesmuligheder i fællesskaber i hverdagslivet på tværs af sammenhænge.

 

 

Deltagelsesbegrebets grundlag

Børn lærer og udvikler sig gennem deltagelse i sociale fællesskaber på tværs af deres livssammenhænge (model)

Børns deltagelsesbetingelser og adgang til tilhør, samspil og samarbejde med andre børn ser ud til at være essentiel for deres velbefindende og greb om livet

Skabelon over samspil mellem skole, SFO, BH, klub og familie

Ulige deltagelsesmuligheder

– om at åbne ulighedens ”sorte box”

Børn er sociale deltagere, der sammen udforsker og udvikler handlemuligheder – fokus på deres fælles mingelering – og deres betingelser for deltagelse.

At udforske betingelser i de specifikke sociale situationer, børn deltager i, i og på tværs af hverdagslivets kontekster (Børnehave, skole, SFO)

Ulige deltagelsesmuligheder kobler sig også til forskellige voksnes betingelser for at arbejde, samarbejde og være i konflikt med hinanden.

Projektets Forskningsspørgsmål

Viden om fritidspædagogers faglighed og dens betydning for de sociale processer, der stiller børn ulige i hverdagslivets fællesskaber.

Viden om fritidspædagogers betingelser og muligheder for at bringe deres viden om børns deltagelsesmuligheder i hverdagslivet ind i det tværfaglige arbejde.

Praksisforskningsprojektet her:

Fælles Nysgerrighed: Hvordan arbejder man professionelt i SFO’en med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn?

Hvornår lykkes det?

Hvornår bliver det svært?

Hvilke betingelser har betydning?

Hvordan møder I os?

Forsker/medforsker – samarbejde om at blive klogere.

Samtaler

Observationer

Interviews

Snak med os – spørg om alt hvad I tænker over!!!

En runde for alle om:

Hvor ser I dilemmaer og udfordringer?

Hvad synes I, der mangler viden om?

Billede af RUCs universitetsbygning