Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

September 2022

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT LINKS KUN KAN ÅBNES AF SKOLENS PERSONALE

Kære alle 

Her har I en invitation til mødet på mandag, som er sat til at vare en time, hvorefter forældrene for eftersidning som erstatning for det aflyste seminar lørdag.  

Bestyrelsesmødedagsorden 

Tilstede: 

Forældre: Nina, Mette, Arne, Rasmus, Barbara, Benjamin.  

Elever: 

Ansatte: Susanne, Maike, Jesper  

Punkt 1: Information 

  • Fra eleverne. Ingen til stede. Det første elevrådsmøde har været afholdt. De vil rundt i klasserne for at høre om f.eks. køleskabene, computerskabe kan slukkes om natten, slukke for lyset kan spares værk.  

  • Fra forældrene (parkeringssituationen. Ny dato for kontaktforældremødet/7. november). Nogle klasser bruger køleskabene efter Agnes mad er stoppet. Mette hører om nogle er interesserede i at involvere sig i toiletprojekt med Ifö – gratis nudgingprojekt. Mette og Nina tager sig af at vise Ifö rundt. Der har været møde med forvaltningen m.fl. omkring parkeringsforholdene. Der var overraskende stor imødekommenhed fra forvaltningen ift. at finde løsninger. Vi venter i spænding og ser, hvad de vender tilbage med.  

  • Fra personalet. Lærerne: En tak til bestyrelsen fra lærerne til opbakning for at undgå besparelser. Pædagogerne: Forsøger sig med ny overgangsmodel fra skole til SFO. Personalet går fra klassen før og åbner værksteder. 

  • Fra ledelsen (klage fra naboerne/Nye). Vi forsøger at undgå, at tandplejen bliver udvidet i Villaen. Naboer har klaget over, at børnene kaster sten, legetøj, bolde mv. Over i deres gård. Vi tænker på, at få asfalteret, højere hegn o.lign. Det er i proces. Høringssvar på skoledistrikter er sendt til forvaltningen.  

Punkt 2: Økonomi 

Der er blevet indgået 4 årig budgetaftale. Ledelsen gennemgik økonomien og mulige konsekvenser heraf. Maikes slides vedhæftes dette referat.  

Vi er bekymrede for om vi kan komme igennem året uden underskud. Klub og SFO holder hof igen – det er nu 13 år i træk. En besparelse på ca. 8% på SFOen er voldsom. Det vil påvirke serviceniveauet og  kvaltitetet på fritidsområdet. Bestyrelsens mulighed for at komme med indsigelser til budgettet er senest d. 21/9-22. Når vi modtager det endelige budget lægges det frem til debat hos bestyrelsen.  

Der spørges til skolegården. Vi har ikke et officielt budget. Fondssøgning kræver typisk, at vi selv har et budget. Det har vi ikke pt.  

På skoleområdet kunne man spørge ind til om skolen kan opretholde undervisningstimetallet som i forvejen er højt. Man kan også kigge på den understøttende undervisning. Der kan muligvis gås efter at lave et fælles høringssvar fra alle skolebestyrelser. Det kan også tages op på kommende dialogmøder.  

Punkt ang. Princip for elevinddragelse rykkes til næste gang 

  

Principseminar for forældre kl. 18-20 

Udarbejdelse af årshjul (for de næste to år)/prioritering 

Forberedelse: 

Bestyrelsens eksisterende principper: 
https://frb-ny.aula.dk/#nolink 

Slides fra oplæg på sidste principseminar af Ulla Eichardt/Skole og forældre: https://frbskole.sharepoint.com/:f:/s/SkolebestyrelsenpNyelandsvej/EpUPKurlMs1DotNAs12MeS8B9skG-ZoxAzsuUUbcWjqmwg?e=1TltGp