Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolestart hos os begynder i SFO'en.

På Skolen på Nyelandsvej, er hensigten at skabe så harmoniske og dynamiske klasser som muligt.

Hvordan:

Når børnene starter 1. maj er de blevet inddelt i klasser. Klasserne sammensættes af børnekoordinatoren ud fra følgende kriterierne: drenge, piger, to-sprogede børn, søskende, venskabsønsker, børnehave samt ud fra den viden, som vi allerede har erhvervet fra eksempelvis PPR, m.v.

SFO Universets mål for maj-perioden:
Vi ønsker:

  •  At børnene oplever glæde ved at gå på SFO og får nogle fælles sjove og spændende oplevelser i perioden.
  •  At skabe trygge rammer for de kommende børnehaveklassebørn og forældre, så de føler sig velkomne og føler en god overgang fra børnehaven til SFO’en på Skolen på Nyelandsvej.
  • At børnene møder børnehaveklasselederne, besøger en børnehaveklasses dagligdag for at skabe en god overgang til undervisningsdelen på Skolen på Nyelandsvej.
  •  At børnene etablerer legerelationer i børnegrupperne, i afdelingerne og på tværs af afdelingerne.
  •  At børnene deltager i voksenstyrede og børneinitierede aktiviteter og iagttages med henblik på at personalet lærer børnene og deres kompetencer godt at kende.

Der er morgensamling hver dag i klasserne kl. 9:00 med mindre andet aftales. Vi opfordrer kraftigt forældrene til at overholde dette mødetidspunkt for at sikre den bedst mulige inklusion i gruppen.

Om eftermiddagen indgår 1. maj-børnene på lige fod med resten af indskolingsbørnene på SFO’en.

Forældresamarbejde:

Vi er generelt meget opmærksomme på at få sagt tydeligt godmorgen og farvel til alle børn og voksne, for at sikre at alle føler sig taget godt i mod.
Det er meget vigtigt, at vi løbende orienterer forældrene om, hvordan deres børn trives i majforløbet; at vi orienterer dem om børnenes legerelationer eller ændringer i disse løbende, hvad børnene laver osv. Dette for at skabe tryghed for forældrene.

Hvert børneteam laver infotavle hver dag, som kort beskriver hvad børnene har lavet om formiddagen.
Vi ophænger aktivitetsplaner udenfor børnenes grupperum, samt billeder med navne på børn og personale.
Forældrene er ligeledes opfordret til at være opsøgende.

Det er børneteamets ansvar at sikre at de vigtige snakke bliver taget med forældrene. Ligeledes er det vigtigt, at undren eller bekymringer bliver formidlet videre til forældrene så hurtigt som muligt, så eventuelle ekstraordinære tiltag kan iværksættes (f.eks. støtte, tilbage til børnehaven el. lign.)
Ligeledes kan der være behov for opfølgning ift. overleveringssamtaler.

 

På linket herunder kan i se en video, som vi lavede til børnene i 2021:

https://www.youtube.com/watch?v=VTBPQngyr8M&t=316s