Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SFO Universet

SFO Universet er en SFO med to afdelinger - Satellitten & Kometen

Hvis du går i A og C sporet, vil du have base i Satellitten. Hvis du går i B og D sporet, vil du have base på Kometen.

Når SFO’en åbner om eftermiddagen kan børnene frit benytte vores forskellige funktionsrum. I alle funktionsrum vil det tilstræbes, at der er kendte voksne fra barnets base. Vi har for nuværende 4 værksteder:

Natur og bevægelses-værkstedet:
Her lægges der vægt på kropslige udfordringer – det være sig i hal og sal, i gården, svømning, i SFO-sport (arrangerer turneringer, samarbejder med idrætsforeninger). Vi prioriterer, at børnene får oplevelser i naturen og benytter bla lokalmiljøet, vores bålplads og vores naturbusser til at komme ud i naturen. På natur- og bevægelsesværkstedet findes også et kreativt træværksted.

Krea-værkstedet:
Her er kreativiteten i højsædet. Der eksperimenteres med forskellige materialer. Der bliver syet, tegnet, malet, lavet collager, lavet smykker og et væld af andre aktiviteter.

Drama & musik-vækstedet:
Her er det børnenes forskellige udtryksformer, der lægges vægt på. Der foregår aktiviteter som drama, musik, dans og teater. Der øves, synges, spilles, bliver lavet kulisser, rekvisitter osv.

Multimedie-værkstedet:
Her har børnene mulighed for at benytte forskellige spillekonsoller ligesom, der er mulighed for at spille pc-spil, wii, playstation, gå på nettet osv. Vi anvender også multimedie kreativt til at lave musik, billedbehandling, lave film, tegninger osv.


Disser værdier kendetegner os som SFO:

Fritid og Leg: 
SFO’en er et frirum, hvor vi så vidt muligt respekterer børnenes valg af lege, aktiviteter, venner mv. Fritiden går dog hånd i hånd med læringen – men på SFO’en er fritiden og frivilligheden i højsædet.

Trivsel:
Vi har sammen med forældrene et fælles ansvar for at børnene trives. Vi er rigtig gode til at sørge for at børnene trives og har det godt. Det gør vi bl.a ved at have en anerkendende og relationsbaseret tilgang, der går ud på at sikre, at børnene oplever tryghed og omsorg i hverdagen og møder nærværende pædagoger. Vi hjælper børnene til at være sammen, være sociale, inkluderer dem til at være i et fællesskab mv.

Udvikling:
Vi tilbyder børnene en bred vifte af aktiviteter, så børnene bliver udfordret og deres alsidige udvikling sikres. Vi har forskellige funktionsrum børnene kan benytte, hvor der bl.a. tilbydes et væld af kreative aktiviteter, men også hvor børnene selv kan være med til at bestemme, hvad der skal ske ud fra f.eks. deres kompetencer, interesser mv.

Sammenhæng mellem skole og fritid:
Det sikrer vi ved, at der er skolepædagoger, der deltager i indskolingens arbejde fra 0 til 3. klasse. Børnene vil opleve, at der er de samme pædagoger i SFO’en, som der er i indskolingen. Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen om børnene. Vi afholder skole-hjem samtaler i fællesskab.

Kommunikation:
Det er vigtigt med en god kontakt og god kommunikation med hjemmet omkring børnene. Vi vil det bedste for børnene, og vi (SFO/skole) og forældre lægger derfor vægt på, at vi bruger hinanden. Vi holder fælles forældremøder, vi holder hinanden a jour via forældreintra, via opslag og gennem uformelle snakke. Vi taler pænt til hinanden på SFO-universet.

 

Vi har åbent hver dag fra kl. 7-17 (fredage dog 16.30)