Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Progressionsplan for de studerende

Progressionsplan for de studerende i integreret praktik

 

Årsforløbsperioderne skal ses som en progressionsplan. Aktiviteter i et pågældende felt forventes kvalificeret over tid. Skemaet er generaliseret. Dermed er der ikke taget højde for studerendes forskelligheder.

Tabel over forventninger til de studerende opstillet som en kalender

Periode

I denne periode forventes de studerende at kunne starte på at indgå i følgende opgaver:

 

September/ oktober

 • De studerende observerer, arbejder med afgrænsede opgaver tilrettelagt af praktiklærer fx undervisningsaktiviteter praktiklærer har planlagt, hvor de studerende sidder med grupper af elever.
 • De studerende inviteres til forældremøde
 • De studerende inviteres til aktiviteter på skolen fx teammøder, personalemøder etc.
 • Der afholdes 1 – 2 gange vejledning
 • De studerende involveres i FoU-aktiviteter

November/december

 • De studerende kan stå for en kort afgrænset undervisningsaktivitet i deres undervisningsfag
 • De studerende bliver inddraget i planlægningen af uge 2 og 3, hvor der er blokpraktik
 • De studerende er med ved tilsynsopgaver fx gårdvagt og spisepauser
 • Der afholdes 1 – 2 gange vejledning
 • Trepartsamtale
 • De studerende deltager i FoU-møder mellem FoU-lærer og KP-underviser

Januar

 • De studerende er i blokpraktik og har undervisningsopgaver tilrettelagt i samarbejde med praktiklærer
 • De studerende deltager i alle skolens praksisser fx pædagogiske rådsmøder, teammøder, forældre arrangementer etc.
 • Der afholdes 1 – 2 gange /vejledning
 • Trepartsamtale
 • De studerende deltager i FoU-møder mellem FoU-lærer og KP-underviser

Februar - april

 • De studerende er integreret i skolens kultur og praksisser
 • De studerende har en relation til elever i praktiklærers klasser
 • De studerende står for korte undervisningssekvenser i deres undervisningsfag
 • Der afholdes 2 – 3 gange /vejledning
 • De studerende deltager i nr. 2 kompetenceudviklingsdag sammen med FoU-lærer og KP-underviser

Maj

 • De studerende kan begrundet planlægge og gennemføre korte undervisningssekvenser med inddragelse af FoU