Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Midlertidigt princip for meddelelsesbogen

Logo

 

Midlertidigt princip for Meddelelsesbogen 

I forhold til det enkelte barn udgiver vi i forbindelse med skolehjemsamtalerne ’meddelelsesbogen’ på Skoleportalen. 

Meddelelsesbogen er del af et samarbejdet mellem skole og hjem, der har til formål at følge barnets udvikling gennem skolelivet. 

Meddelelsesbogen er omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem elev, forældre og skole om elevens faglige og alsidige udvikling. Det er målet:

Meddelelsesbogen er digital via Skoleportalen (Easy IQ), hvor alle dokumenter fra ens barns (barnets) skolegang på sigt samles.

 • at indholdet i meddelelsesbogen er praksisnært og fremadskuende for den enkelte elev

 • at elevens indsigt i egen udvikling styrkes og derigennem elevens engagement

 • at forældrene får viden om og kan understøtte deres barns trivsel og udviklingspotentiale

 • at alle parter oplever værktøjet som meningsfuldt og let tilgængelig

 • at eleverne oplever, at deres deltagemuligheder, trivsel og faglighed udvikler sig

 • at opnå en skriftliggørelse af skolens viden om elevens faglige udvikling i dansk, matematik og alsidige trivsel

 • at eleverne får en oplevelse af mestring og får øje på egne ressourcer

Mål: 

 1. Meddelelsesbogen har et fremadrettet sigte for den enkelte elev, så eleven, forældrene og det pædagogiske personale sammen kan støtte eleven i sin udvikling

 2. At man som forældre kan få viden om ens barns udvikling i dansk, matematik og alsidige udvikling på alle årgange 

 3. At man (på sigt) let kan få overblik over skriftlige dokumenter vedrørende ens barn eks. Uddannelsesparathedsvurdering (UPV – hvad det kommer til at hedde nu, vil skulle rettes til), handleplaner, hvis man har et barn med særlige behov mm.

 4. Meddelelsesbogen kvalificerer skole-hjemsamtalen, således at forældrene i god tid har mulighed for at tale med deres barn om indholdet