Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Praktiklog

Her finder du et skema til brug, når du skal lave praktiklog, du finder også en interviewguide og et skriv om, hvordan vi finder og bibeholder energien i praktikken.

 

 

Interview X – interviewguide til praktik/vejleder-grupper 

Organisering: Makkerinterview eller interview af fokusperson med observatører (der efterfølgende interviewes kort eller som giver respons). 

Fokus: Bl.a. forforståelse, undersøgelse, videndeling, koordinering og inspiration 

Indhold: X 

Husk rammesætning: Tid, roller, mulighed for timeout mv. 

Sig lidt om X. 

Hvad er du optaget af i relation til X? Hvorfor det? 

Hvornår bøvler X? Hvad sker der, når det bøvler? 

Hvilke gode erfaringer har du med X? (Vær konkret). Hvorfor er det gode erfaringer? 

Er der nogen særlige værdier, som du er opmærksom på i forhold til X? 

Hvad skal gruppen være opmærksom på, når I arbejder med X? 

Er der noget særligt I skal gøre eller ikke gøre i arbejdet med X? 

Hvad er det mest vigtige i arbejdet med X? 

Hvad er du selv mest nysgerrig på, når det handler om X? 

Hvad drømmer du om at X vil føre med sig? Hvorfor mon? 

Hvad vil forskellige elever synes om X? (indtag forskellige elevperspektiver fx introverte, ekstroverte, fagligt dygtige, usikre…) 

Hvad kunne et første skridt være i arbejdet med X? 

Hvad ved du allerede om X? Hvad tror du din praktikgruppe allerede ved om X? 

Er der noget, jeg mangler at spørge til?

Hvordan kan vi få ny energi? 

Praksisundersøgelse gennem værdsættende kollegiale samtaler 

Vi er godt i gang med at skabe et professionelt læringsfælleskab på skolen i forbindelse med den integrerede praktik, men støder lige nu på nogle udfordringer. Vi oplever, at de studerende på 2. år ikke længere er lige så motiverede. Gassen er gået af ballonen, og samtidigt kan vi være bekymrede for, at nogle studerende ikke helt lever op til vores forventninger og krav på nuværende tidspunkt. De springer over hvor gærdet er lavest. Hvad gør vi?

4D modellen er en idé til organisationsudvikling (udvikling af os som uddannelsesskole). Modellen er et bud på et alternativ til den mere traditionelle problemløsning. Det er ikke en forestilling om, at vi skal skabe noget ”nyt”, der skal erstatte ”det gamle”.

Det skal bruges til, at vi sammen kan rette fokus mod, hvad der fungerer særligt godt, og hvad der kan blive endnu bedre.

Graf over prof. læring

Forslag til fokusområde: Hvordan skaber vi ”god stemning” omkring praktikken, så vi oplever, at de studerende motiveres og deltager mere aktivt/ansvarsfuldt og samtidig lever op til vores forventninger?

Graf af fokusområdeGraf over 3 kompetenceområderBillede af de 9 dimensioner af lærerrollenEt forslag til et overblik
Dokumenter

Praktiklog

Shape Created with Sketch.