Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik for Skolen på Nyelandsvej

Målet med skolens kommunikationspolitik er at understøtte elevernes læringsmiljø og skabe de bedste rammer for den daglige trivsel for alle gennem at styrke samarbejdet og dialogen mellem skole/SFO/klub og hjem.

ALLE har et ansvar for at skabe de bedste betingelser for kommunikation - vi taler venligt om og til hinanden.
Formålet er at give de voksne omkring eleven indsigt, engagement og involvering i samt medansvar for elevens hverdag og skolegang i hele skoleforløbet.

For at forældre og personale på bedste vis kan leve op til ansvaret om at skabe optimale betingelser for kommunikationen mellem skole/SFO/klub og hjem, er det vigtigt at dialogen mellem de voksne parter ikke går gennem eleven eller andre, men altid sker direkte mellem forældre og relevant personale.

Når vi kommunikerer, gælder følgende:

 • Al kommunikation skal foregå̊ i et ordentligt sprog og med respekt for modtagerne. Det gælder både for elever, ansatte og forældre. Den primære kommunikation mellem skole/SFO/klub og hjem foregår via Aula  
 • Når kommunikationen vedrører meddelelser om det enkelte barn, anvendes primært beskeder eller kontaktbog på Forældreintra.  
 • Er der tale om bekymringer, problemer eller lignende er det primært den personlige samtale, der anvendes, uanset om initiativtageren er skole/SFO/klub eller hjemmet.
 • Skolen anvender Aula til at kommunikere om klassens generelle forhold, undervisningsmæssigt og trivselsmæssigt. Fælles meddelelser fra skolen kommunikeres ud via Aula som opslag.
 • Vigtig information lægges ud i god tid.

Skolebestyrelsen har for at understøtte dette lavet følgende anvisninger:

 • Kommunikation mellem skolens ansatte og forældre

Aula er til:

 • Kortere informative beskeder mellem personale og forældre
 • Generel skole- og klasserelateret information - ikke debatter
 • Anmodning om telefonisk kontakt/møder
 • Sygemeldinger og anmodning om fritagelse fra undervisning
 • Tilmeldinger/frameldinger

Forældre på skolen vil mindst en gang om måneden modtage en kort opdatering om f.eks. klassens trivsel, faglige emner og projekter i klassen/på årgangen mm.

Telefonen er til:

 • Afklaring og uddybning, der er vanskelig på skrift. 
 • Akutte beskeder via skolens kontor.


Det er muligt i akutte tilfælde at kontakte skolens kontor og bede om en telefonisk kontakt allerede samme dag


Samtale/møder er til:

 • Konfliktløsning
 • Når der er brug for en indsats fagligt eller socialt


Skole/hjemsamtaler og forældremøder:

Vi forventer, at alle forældre deltager i møder der vedrører klassens fællesskab, såvel som eget barn. f.eks. forældremøder og skole/hjemsamtaler. Der afholdes et årligt forældremøde og en årlig skole/hjemsamtale. Derudover kan der indkaldes til behovssamtaler løbende. Hvis forældre i øvrigt gerne vil i kontakt med personalet, skriver de til den pågældende i Aula.

Svarfrister:

Skolens personale svarer inden for 3 arbejdsdage - enten med det endelige svar eller - med oplysning om, at der svares inden for få dage eller - med opfordring om, at forældrene ringer på et angivet tidspunkt Forældre svarer inden for 3 arbejdsdage enten med det endelige svar eller med oplysning om, at der svares inden for få dage eller med opfordring om, at forældrene ringer på et angivet tidspunkt.

Hvis personalet skønner, at det tager mere end 3 arbejdsdage at give et rimeligt og uddybende svar, skriver personalet og forklarer, at mailen er modtaget, og at man svarer inden for en bestemt tidshorisont. Denne deadline overholdes – eller forlænges, inden den er udløbet. Hvis denne frist ikke overholdes, opfordres forældre til at kontakte skolens kontor.

Kommunikation mellem ledelse og forældre:

På hjemmesiden og på Aula forventes forældre at orientere sig om skolens politikker og strategier samt værdigrundlag og bestyrelsesarbejde/referater. Mindst hver 3. måned udsender skolen et officielt nyhedsbrev via Aula; heri formidles bl.a. vigtige informationer og oplysninger om begivenheder/arrangementer samt nyt fra skolebestyrelsen.

Forældre er altid velkomne til at henvende sig til skolens ledelse.

Kommunikation mellem SFO og forældre:

Udover Aula anvender SFO’en Tabulex som en del af kommunikationen mellem SFO og hjem.

SFO’en bruger Tabulex til:

 • at sikre, at alle børn er krydset ind, når SFO’en åbner 
 • at sikre, at alle børn er krydset ud, når SFO’en lukker at orientere forældre om til- og framelding til SFO på skolefridage og skoleferier

Forældre forventes at: have ajourført oplysninger, tilladelser og faste aftaler i forhold til eget barn på stamkortet i Tabulex og benytte Tabulex til at give besked om fravær, henteaftaler, legeaftaler og ”gå hjem selv”- aftaler senest kl. 13 på dagen, til- og framelder eget barn til SFO på skolefridage og -ferie og hjælpe eget barn med at krydse sig ud

Etiske principper

Det er Skolebestyrelsens forventning, at nedenstående etiske principper for kommunikation altid anvendes af alle parter.

 • Brug kun Aula til skolerelaterede ting og indgå ikke i diskussioner.
 • Skriv/ring aldrig når du er vred.
 • Nævn aldrig navne på tredjepart. 
 • Undgå personlige angreb.
 • Lad informationen være saglig.
 • Vær åben og lyt til, hvad der bliver sagt.
 • Indgå i dialog