Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Informationsfolder 2022

Velkommen til SFO Universet
Dette er velkomstpjece med information om dagligdagen på SFO’en og praktiske
oplysninger. Oplysningerne her i pjecen er et supplement til de oplysninger der gives
på møder, på opslag, på tabulex og her på skolens hjemmeside
Det betyder meget for os der arbejder på SFO’en, at både børn og forældre føler sig
velkomne. Vi synes, at den daglige kontakt er vigtig, og selvom vi alle kan have
travlt, er der kaffe på kanden og altid tid til en lille snak.
SFO Universet modtager børn som skal gå eller går på Skolen på Nyelandsvej.
På SFO Universet er der i øjeblikket ca. 400 børn fordelt i to afdelinger som hedder
Kometen (den gamle bygning) og Satellitten (indskolingen).
Børnene begynder på SFO’en d. 2. maj det år, de starter i børnehaveklasse.
Børnene kan gå her til slutningen af 3. klasse (29.april), hvor der kan søges om
optagelse i fritidsklub.

Hvad er en SFO
SFO er en forkortelse af Skole Fritids Ordning, og på SFO Universet lægger vi stor
vægt på ordet fri-tid. Når børnene kommer på SFO’en har de været i skole i seks
timer og har udført deres ”arbejde”. Derfor er det oftest frivilligt hvilke aktiviteter de
vil deltage i på SFO’en. Timerne på SFO’en er en del af deres fritid, og børnene kan
selv vælge hvor på SFO’en de vil opholde sig.

Herunder er vores velkomstfolder:

Forsiden til velkomstfolderen

Indholdsfortegnelse

Velkommen til SFO Universet                                                            

Hvad er en SFO                                                                                

Ny på SFO                                                                                      

Aktiviteter i SFO’en                                                                           

En dag på SFO Universet                                                                  

Traditioner                                                                                       

Praktiske oplysninger                                                                      

Personalet på SFO Universet                                                              

Telefonnumre                                                                                   

Åbningstider på skoledage                                                                

Åbningstider i ferier og på skolefridage                                               

Ferielukning på SFO Universet 2016                                                   

Ferier og skolefridage                                                                        

Opslagstavler                                                                                   

Forældreintra                                                                                    

Tabulex                                                                                             

Beklædning                                                                                       

Legetøj og mobiltelefoner                                                                  

Slik og penge                                                                                    

Børnenes fødselsdage                                                                      

Afhentning                                                                                        

Sygdom og fravær                                                                   

Stamkort – oplysninger om børn og forældre                                      

Forældremøder                                                                                 

Skolebestyrelsen                                                                             

Forsikring                                                                                         


Udmeldelse                                                                                       

Velkommen til SFO Universet

Dette er velkomstpjece med information om dagligdagen på SFO’en og praktiske oplysninger. Oplysningerne her i pjecen er et supplement til de oplysninger der gives på møder, ved opslag, på tabulex, på aula og på skolens hjemmeside https://frb- ny.aula.dk

Det betyder meget for os der arbejder på SFO’en, at både børn og forældre føler sig velkomne. Vi synes, at den daglige kontakt er vigtig, og selvom vi alle kan have travlt, er der altid tid til en lille snak.

SFO Universet modtager børn som skal gå eller går på Skolen på Nyelandsvej.

På SFO Universet er der i øjeblikket ca. 400 børn fordelt i to afdelinger som hedder Kometen (den gamle bygning) og Satellitten (indskolingen). På Kometen har klasserne A og C base (0A-3A og 0C-3C) og på Kometen har klasserne B, D og E base (0B-3B, 0D-3D, 0E-3E).

Børnene begynder på SFO’en d. 1. maj det år, de starter i børnehaveklasse. Børnene kan gå her til slutningen af 3. klasse (30.april), hvor der kan søges om optagelse i fritidsklub.

Hvad er en SFO

SFO er en forkortelse af Skole Fritids Ordning, og på SFO Universet lægger vi stor vægt på ordet fri-tid. Når børnene kommer på SFO’en har de været i skole i knap 6 timer og har udført deres ”arbejde”. Derfor er det oftest frivilligt hvilke aktiviteter de vil deltage i på SFO’en. Timerne på SFO’en er en del af deres fritid, og børnene kan selv vælge, hvor på SFO’en de vil opholde sig.

Ny på SFO

For kommende børnehaveklassebørn og deres forældre er det en stor forandring at begynde på en SFO.

Personalenormeringen er mindre på en SFO, end i en børnehave. Det indebærer, at børnene selv skal klare mange opgaver. Det er ofte praktiske opgaver som børnene hurtigt må lære, når de begynder. Det kan være at:

 • huske at tage overtøj på, når de skal ud
 • finde sin egen madkasse, når vi skal spise
 • holde rede på, hvor deres eget tøj er
 • binde snørebånd
 • toiletbesøg – at kunne gå på toilet med lukket dør
 • krydse sig ud, når de går hjem

Alt dette kan være svært at klare for både børn og forældre i begyndelsen, men det er med til at gøre børnene selvhjulpne. Det viser sig da også, at børnene efter kort tid har styr på det meste.

Når børnene starter 1. maj i SFO’en, er de inddelt i fem klasser; 3 klasser på vores afdeling Satellitten og 2 klasser på vores afdeling Kometen. I perioden frem til skolens sommerferie, vil pædagogerne lære jeres børn at kende gennem mangeartede aktiviteter. Hvis vi oplever, at der er klasser som ikke trives, vil vi se på om klassesammensætningen på årgangen skal ændres.

Målet er at danne harmoniske og dynamiske klasser ud fra følgende kriterier:

 • Bevarelsen af de gode venskabsrelationer
 • Vi vil skabe lige store klasser
 • Vi vil have så ligelig en kønsfordeling som muligt
 • Vi vil tage hensyn til børnenes forskelligheder

 

Børnene er tilknyttet et børneteam og de har alle en primærpædagog, som er hovedansvarlig for samarbejdet mellem forældre, skole og institutionen.

Der er tilknyttet 2 pædagoger i hver børnehaveklasse med hver ca. 7,5 timer om ugen. I 1. klasse er primærpædagogen ca. 8,75 timer i klassen om ugen og i 2. og 3. klasse er der tilknyttet 1 pædagog i hver klasse med gennemsnitlig 7 timer om ugen. For alle primærpædagoger gælder det, at de så vidt muligt følger klassen hele vejen i indskolingen (børnehaveklasse-3.klasse).

I hver afdeling (Satellitten og Kometen) på SFOen går ca. 200 børn. Som udgangspunkt har hver afdeling to spor. Dvs. på Satellitten går klasserne A og C og på Kometen går klasserne B og D. Da børnene må færdes frit på hele SFOen betyder det i praksis primært, at det er på afdelingen børnene siger farvel, krydser sig ud og opholder sig ved samling om ”lukkemad” fra kl. 16.30.

Aktiviteter i SFO’en

Alle pædagoger er tilknyttet et funktionsteam (værksted). I funktionsteamene tilrettelægger vi aktiviteter og vi bestræber os på, at de tilrettelægges således, at vi dækker børnenes behov for en spændende fritid fuld af trivsel, glæde og leg. Vi arbejder hele tiden med at gøre institutionen til et trygt, kærligt og rart sted for børn, forældre og personale. Vi lægger stor vægt på at vi omgås hinanden på en rar og positiv måde, og at børnene har et fællesskab og lærer at hjælpe hinanden.

Når børnene er krydset ind af en pædagog i klassen og det er aftalt med børnene, hvad de vil starte med at lave med hvem på SFOen, går de til garderoben, hvor de hænger overtøj og tasker. Derefter kan de gå til det funktionsrum som de har lyst til, eller de kan være i køkken/alrum, i gården på bålpladsen eller lign

SFO’ens lokaler er opdelt i funktionsrum. I kometen ligger ”Krea-værkstedet” og ”Natur & Bevægelse”. I Satellitten har vi ”Multimedie”. ”Drama og musik” findes over gården i baghuset. Vi tilstræber at der i vores funktionsrum er personaler som børnene kender.

Vi arbejder med at give børnene indflydelse og medansvar. Børnene skal støttes i at træffe deres egne valg og selv bestemme inden for givne rammer. Det betyder også, at vi arbejder meget med at fastholde børnene i deres valg samt at fuldføre en igangværende proces.

I ”Krea-værkstedet” er der mulighed for at fordybe sig i syning, tegning, klippe/klistre, maling, træ, ler, papmaché, smykkeproduktion, perler m.v. samt fordybelse på vores ”grov-værksted”; Saven.

”Drama & Musik” har lokaler i ”baghuset”. Der er bl.a. mulighed for at fordybe sig i f.eks. drama øvelser, udklædning, rytmik, teaterforestillinger, musik, kor, dans m.m. I ”Multimedie” kan man spille spil sammen på computeren, Wii og Playstation mv. Vi vægter spil, hvor ma spiller flere sammen og samarbejder, så det at spille bliver en leg og en social aktivitet.

”Natur & bevægelse” tilbyder alle former for bevægelses-tilbud (aktiviteter i Hallen, salen, gården m. m). ”Natur & Bevægelse” sørger også for, at vi deltager i forskellige turneringer med andre SFO’er, f.eks. fodboldturnering, basketturnering, hockeyturnering, store sjippedag m.m. Turneringerne afholdes både her på skolen og på andre skoler. Sidst men ikke mindst er det også ”Natur & Bevægelse”, som skal sikre at børnene i SFO får mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige naturfænomener og naturoplevelser.

For alle funktionsteams gælder det, at de hver især har ansvaret for planlægningen, formidlingen og evalueringen af alle disse aktiviteter. Formidlingen til jer forældre foregår på tabulex.

Ud over alle vores tilbud har vi også fokus på inklusion, børnenes sociale relationer og på børnenes frie leg, og der vil i begge afdelinger være mulighed for at fordybe sig i leg i vores små kroge.

I gården har vi 2 faste gårdmedarbejdere, der kan sætte aktiviteter i gang og/eller hjælper børnene med at regulere deres frie leg ved behov. I gården cykles, spilles bold, klatres eller leges med mange af de forskellige udendørs legeting, vi dagligt kører ud i gården. Vi har også vores egen med bålplads. Desuden bruger vi også boldbanen på Nandrupvej og skolens gymnastiksal og hal.

På skolen på Nyelandsvej planlægger, udfører og evaluerer pædagogerne den understøttende undervisning i henhold til tankerne i Folkeskolereformen.

Omdrejningspunktet i den understøttende undervisning er dannelse og vi arbejder over året med 2 temaer: Trivsel, fællesskaber og leg samt filosofi for børn (P4C). Derudover samarbejder skolens lærere og pædagoger om den almindelige undervisning. Pædagoger og lærere mødes én gang om ugen i deres årgangsteam/klasseteam kl. 12-13.30 for at planlægge fælles mål for årgangen, snakke trivsel oa. relevant for årgangen.

En helt almindelig dag på SFO Universet

Kl. 7:00

… åbner SFO’en. Om morgenen er vi samlet på Satellitten, hvor to medarbejdere tager imod børnene og efter endt morgenåbning sender dem til undervisningen, som begynder kl. 8:00. Børnene kan evt. spise deres egen medbragte morgenmad.

Kl. 13:35 ca.

….gøres klar til at gå på SFO. Børnene krydses ind i klassen på tabulex af en SFO medarbejder. Her er der mulighed for at give div. beskeder. Børnene kan også hér få besked om de forskellige aktiviteter som foregår på SFO’en den pågældende dag og det aftales med børnene, hvad de skal lave med hvem, når SFOen starter.

Kl. 13.45

… begynder aktiviteterne ude i funktionsrummene

Hvor er mit barn?

Vi er en stor SFO med en stor skolegård, og det betyder at der er mange kroge og rum. Bliv derfor ikke urolig hvis du ikke finder dit barn lige med samme.

Uanset hvor dit barn er, er der en personale i nærheden der passer på det. Sæt god tid af til at lede.

Ca. kl. 16:30 (kl. 16 om fredagen)

… lukkes funktionsrummene stille og roligt ned for aktiviteter, og alle børnene og voksne vender hjem til deres afdeling (Kometen eller Satellitten). Kl. ca. 16:30 serveres der en lille ”lukkemad”. Lukkemad er et stykke knækbrød med smør. Der serveres ikke lukkemad om fredagen.

Kl. 17:00 (16:30 om fredagen)

… lukker SFO’en.

Der vil i hver afdeling altid være to ”Svævere” i storrummet/køkkenet. Svævernes opgave er bl.a. at drage omsorg for de børn som ikke er i gang med aktiviteter ude i funktionsrummene. ”Svævernes” opgave er ligeledes at tage telefoner, gribe de gode snakke med børn og forældre i forbifarten, være behjælpelig med udkrydsning (som foregår på tabulex; mere herom senere), puste på knæ samt mange andre ting.

 

Traditioner

SFO’en har traditioner som holdes i hævd.

I oktober fejrer vi Halloween d. 31/10.

I november begynder julegaveproduktion på værkstederne. Det er også i november

at ”Drama og musik’s” sysler med juleforestilling.

I december er SFO’en fyldt med juleaktiviteter, bl.a. den store årlige julefest for alle SFO’ens børn. Hér er vi også værter for et basketstævne for kommunens SFO’er.

I februar afholder vi fastelavnsfest. Katten bliver slået af tønden i skoletiden, og i SFO-tiden er der forskellige boder hvor man kan dyste, f.eks. bide til bolle.

I marts er der påskeaktiviteter på værkstederne.

I april afholdes den store afslutning for 3. klasser med tur ud af huset og festlig

afslutning i SFO’en.

I juli tager børnene fra 2. årgang til børnemusikfestivalen Vilde vulkaner. Festivalen varer tre dage, med to overnatninger, og ligger i Vordingborg. Se eventuelt mere på www.vildevulkanerfestival.dk

Det meste af året er der små og store teater- og musikprojekter som involverer alle årgange.

Hele året er der tradition for, at vi deltager i div. sportsturneringer med de andre SFO’er

på Frederiksberg.

 

Praktiske oplysninger

Personalet på SFO Universet

Vi er på nuværende tidspunkt 26 personer fordelt i vores to afdelinger. Vi er 15 mænd og 11 kvinder samt Leder Jesper Windsmose.

Herudover har vi året rundt praktikanter tilknyttet institutionen.

 

Telefonnumre:

Kometen:                    28 98 09 31 (beskeder vedr. børn)

Satellitten:                  28 98 09 40 (beskeder vedr. børn)

SFO kontor:                 38 21 09 30

(SFO’ens kontor ligger på skolens kontorgang på 1. sal)
 

Åbningstider på skoledage

Morgenåbning på Satellitten for begge afdelinger kl. 7:00 – 8:00

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 13.35 – 17:00. Fredag kl. 13.35-16.30

Åbningstider i ferier og på skolefridage

Vi har åbent hele dagen (kl. 7:00 – 17.00, fredage 16.30). Ferie tilmelding og –

framelding foregår på Tabulex.

Alt efter bl.a. hvor mange børn der kommer, så er alle børn og personale samlet i en af bygningerne. I god tid før ferieperioden vil i på Aula blive informeret om, hvor vi opholder os i ferien.

Ferielukning på SFO Universet i 2022

11-13 april 2022 (Påske)

27. maj 2022 (dagen efter Kristi himmelfartsdag)

5. juni 2022 (grundlovsdag) Uge 27, 28 og uge 29 24/12-2022 til 2/1-2023

(oplysninger om ferielukning for 2023 udmeldes senest 1. december 2022 på aula samt på skolens hjemmeside)

 

Ferier og skolefridage

I ferieperioderne er der flere planlagte ture til mange forskellige steder. Hvis barnet ikke kan deltage i turen framelder I barnet til turen ved at henvende jer til personalet i vores storrum.

Vi henstiller til at dit barn kommer senest kl. 9:30 i ferieperioderne, da vi forsøger at tage tidligt af sted på tur. Ofte er vi først hjemme igen kl. 16:00.

Der vil altid være aktiviteter på institutionen for de børn som ikke kan eller vil deltage i turene.

Børnene skal have mad og drikkelse med i en lille rygsæk, da de selv skal bære deres ting.

Opslagstavler/infoskærme

I begge afdelinger er der opsat opslagstavler/infoskærme med forskellige informationer.

Det er vigtigt at holde sig orienteret om opslagene så ofte som muligt.

Aula

Vi bruger aula på skolen til beskeder. Hér gives også diverse informationer. Ved indmeldelse vil I få mere information om dette.

Tabulex

Tabulex er en digital platform, som vi bl.a. benytter til ind- og udkrydsning af børnene

i SFO’en. Man kan som forældre via en app se om barnet er ”krydset” ind i SFO’en. Man kan oprette legeaftaler, gå-hjem-tider, tilmelde og framelde børn i ferier og meget andet. Se særskilt folder vedr. dette. Her vi også informere om aktiviteterne på vores værksteder.

Beklædning

Husk altid navn i tøj og fodtøj. Det er en stor hjælp for alle, både børn, forældre og personale. Husk at vi er ca. 400 børn.

Børnene skal altid have hensigtsmæssigt tøj på. Det skal være tøj der kan tåle leg, både ude og inde, og til al slags vejr.

Vi anbefaler, at børnene har skiftetøj og regntøj med som kan ligge fast i garderoben. Børnene kan ikke altid selv holde orden i deres garderobe, så det er forældrenes ansvar at hjælpe dem med det.

Legetøj og mobiltelefoner

Børnene må gerne have legetøj med i SFO’en, men vi gør opmærksom på at SFO’en ikke påtager sig ansvaret for medbragt legetøj, så vi erstatter ikke bortkommet eller ødelagt legetøj.

Børnene på 2. og 3 årgang må gerne medbringe mobiltelefoner, men de må ikke bruge dem i SFO-tiden. Medbragte mobiltelefoner skal opbevares i børnenes tasker. Det er på eget ansvar og vi erstatter heller ikke bortkomne mobiltelefoner.

Slik og penge

Det er ikke tilladt at medbringe slik i SFO’en, og tyggegummi er også slik. Ved fødselsdag eller afsked, kan vi se bort fra reglen, og uddelingen aftales mellem forældre og personale og sker oftest i skoletiden.

Vi opfordrer til at dit barn ikke har penge med i SFO’en.

Børnenes fødselsdage

Afholdes som regel i privat regi.

Afhentning

Når børnene går hjem, skal de, og I som forældre, huske to ting:

 1. sige farvel til en af de voksne på deres afdeling
 2. krydse sig ud på Tabulex.

 

Touchskærme til udkrydsning findes i køkken/alrummet i den afdeling hvor jeres børn er tilknyttet.

Det er meget vigtigt, at børnene siger farvel og krydser sig ud, så vi hele tiden kan vide hvem og hvor mange børn, der er i SFO’en.

Hvis der er børn, der ikke er krydset ud, når vi lukker kl. 17:00, ringer vi til forældrene.

SFO’en skal have besked via Tabulex eller en fast skriftlig aftale hvis:

 • dit barn skal gå til en fritidsaktivitet i SFO-tiden
 • dit barn skal gå alene hjem
 • dit barn hentes af andre end jer der har forældremyndigheden
 • dit barn skal følges med et andet barn hjem

 

Vi henstiller til at alle aftaler laves via Tabulex, men i særlige tilfælde kan man ringe til Satellitten mellem kl. 7:00 og 7:50 på tlf. 28 98 09 40 eller til den afdeling hvor dit barn er tilknyttet i løbet af dagen. Der kan lægges beskeder eller sms’se beskeder ind på afdelingernes telefoner (sms’er skal sendes uden for åbningstiden, da disse, af hensyn til vores andre opgaver, kun vil blive læst kl. 13.35, når SFO’en åbner).

Sms’er besvares ikke.

Vi opfordrer alle forældre til at give tilladelse til at telefonnumre oplyses på”legeaftale- telefonlister”, i Tabulex. Denne liste er tilgængelig for alle forældre, således at man har mulighed for at kontakte hinanden til f.eks. at etablere legeaftaler m.m.

Institutionen må ikke udlevere jeres numre, derfor denne mulighed, hvor man altså selv har mulighed for at slå numre op.

Vi henstiller til, at aftaler laves med barnet hjemmefra om hvornår jeres barn

eventuelt selv må gå hjem i stedet for at ringe besked til SFO’en i løbet af eftermiddagen. I bedes skrive ”gå selv hjem” aftaler ind i tabulex. Vi har travlt med aktiviteter med jeres børn, er det meget svært for os at finde børn, som skal sendes hjem til bestemte tider om eftermiddagen. Vi vil selvfølgelig gerne være behjælpelige i en opstartsfase, hvor jeres barn skal begynde at gå selv til en bestemt tid, men vi ser helst, at I undgår at ringe for at få sendt børn hjem. Ved I, at I har meget travlt en dag, kan I aftale med jeres barn, hvornår I henter dem, og de kan gøre sig klar og stå i køkkenet/fællesrummet til I kommer.

Sygdom og fravær

Syge børn modtages ikke i SFO’en. Hvis et barn bliver syg i løbet af dagen, vil

forældrene blive kontaktet af personale, så barnet kan blive hentet hurtigst muligt.

Når et barn holder fri eller er syg, skal forældre give besked. Ved sygdom gives besked til skolen og det kan også noteres i tabulex.

Lus kan af og til være et problem i SFO’en, og så vil der blive sat besked op på forældreinformationstavlerne. Opdages lus vil forældrene straks blive kontaktet, så I kan nå at købe lusemiddel, før I henter barnet.

Når der er smitsomme sygdomme i SFO’en vil det blive meddelt på

forældreinformationstavlerne.

Stamkort – oplysninger om børn og forældre

Når dit barn begynder skal SFO’en skal I have udfyldt et stamkortmodul på Tabulex. Alle børn på SFO’en har et stamkort med alle relevante oplysninger liggende i Tabulex.

Det er meget vigtigt, at du/I sørger for at oplysningerne er opdaterede f.eks. i forbindelse med nyt telefonnummer til arbejdspladsen eller lignende.

Forældremøder

SFO’en afholder ét forældremøder årligt som er et informationsmøde for kommende børnehaveklasseforældre sidst i april. Derudover vil SFO være repræsenteret på klassernes forældremøder og ved skole/hjem samtaler.

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af en række forældre, skolelederen, SFO-lederen, samt personalerepræsentanter. Der afholdes møder ca. en gang om måneden.

Der er valg til skolebestyrelsen hvert 4. år. Hvis man vil have bragt noget op i skolebestyrelsen, kan man henvende sig til et af bestyrelsens medlemmer. Nærmere oplysninger om disse findes på skolens hjemmeside.

Forsikring

SFO’en, skolen og kommunen har ingen forsikring der dækker hvad dit barn må komme til at ødelægge på institutionen eller af andre børns ejendele. Det er dig som forælder, der skal betale eventuelt over din familieforsikring. Ligeledes har SFO’en, skolen og kommunen ingen forsikring som dækker, hvis dit barn får ødelagt noget, eller hvis det mister tøj, sko, legetøj og lignende.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske med mindst én måneds varsel til d. 1. eller 15. i måneden. Udmeldelse skal ske via kommunens hjemmeside.

 

Revideret d. 20.04.2022

 

Dokumenter

Velkomstfolder 2022

Shape Created with Sketch.