MENU
Aula_close Layer 1

Politik for skole-hjem samarbejdet

Principper for skole/hjem samarbejdet Skolen på Nyelandsvej.

 

Bestyrelsen ønsker for efteråret 2019 at afprøve følgende principper for den løbende kommunikation og de kommende skolehjemsamtaler.

 

 

Løbende kommunikation

1.    Den løbende kommunikationen er til for børnene ikke deres forældre. Og kan f.eks. være få simple spørgsmål, som forældre kan stille deres børn, så de hjemme kan tale om, hvad de er ved at lære eller et relevant emne for klassens trivsel.

2.    Alle fag bidrager, hver gang der tages fat på noget nyt.

3.    Kommunikation opsamles og udsendes en gang om ugen i et ugebrev eller lignende abonnement, som også indeholder evt. lektier og andre praktiske oplysninger.

 

Skolehjemsamtaler

1.    Der tilbydes en ordinær skolehjemsamtale inden januar, på op til 20 minutter.

3.    Hver årgang vælger spørgsmål eller fokuspunkter, som elever og forældre får tilsendt, så de kan forbereder sig hjemme. Evt. særligt tilpasset den enkelte elev.

4.    Hver årgang beslutter, hvad elev/forældre og lærere/pædagoger derudover skal gøre i sammenhæng med samtalen for at sikre, at den munder ud i noget, som kan pege fremad.

 

Succeskriterier

1.    Flere gode samtaler hjemme mellem børn og forældre om det, der er vigtigt i skolen.

2.    Flere børn med en bedre forståelse for det, der vigtigt i skolen.

3.    Stærkere fællesskab mellem forældre, lærere og pædagoger.

4.    Både skole og hjem mener, at ændringer af kommunikation og samtaler giver værdi, som står mål med indsatsen.

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde d. 250619.