Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Politik for skole-hjem samarbejdet

Logo

 

Princip for Skolehjemsamarbejde 
Skolen på Nyelandsvej  
Besluttet d. 14. maj 2024

Ugeplan

  • Målet er, at forældre og børn hjemme i ordentlig tid kan orientere sig om den kommende undervisning, samt planlægge og forberede det praktiske i forbindelse med skolearbejdet.

  •  Informationen skal dække undervisningsforløb, praktiske oplysninger, skemaændringer og lektier. Og gerne korte spørgsmål eller stikord, så man hjemme kan tale om, hvad de er ved at lære eller et relevant emne for klassens trivsel.

  •  Der fremgår korte informationer om alle fag hver uge.

  • Informationerne kommer regelmæssigt og på en struktureret måde i Easy IQ Ugeplan.

  • Bestyrelsen opfordrer til, at eleverne skal bidrage til ugeplanen ved for eksempel, at dele små referater, kreative opgaver, videoer eller andet, som har forbindelse med klassens liv og undervisningen.


Forældremøder

  • Lærerne og kontaktforældre afholder et formøde og planlægger i fællesskab forældremødets indhold og opbygning.

  • Dagsorden og dato sendes ud i god tid. 

  • Kontaktforældrene og lærere aftaler, hvem der er vært og ordstyrer på forældremøderne.

  • Ud over det obligatoriske forældremøde er det altid muligt at afholde fyraftensmøder på opfordring af kontaktforældrene, hvis der er behov for dette.

Meddelelsesbog

Der arbejdes videre ud fra det midlertidige princip.  

 

Skolehjemsamtaler

Samtalerne knyttes sammen med Meddelelsesbogen

Retningslinjer for Anvendelse af Aula